Ez bê nan dikarim bijîm, lê ez nikarim bê azadî bijîm. -Seîdê Norsî yê Kurdî-

Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. -Said Nursi-