Tiştê ku wê di pêş de zehmetiyê bide te tevlî jiyana xwe meke. Emile Zola