Di jiyanê de hertim xweşî û nexweşî têkel e. Ludwig Tieck