Mêr jiyanê pir zû, jin jî pir dereng nas dikin. Oscar Wilde