Hukûmeta herî baş ya ku mirovên wê yên bêkêr herî hindik in. Voltaire