Bi mêrxasî bipeyive, rastiyê bibêje da ku şeytan fedîkar derkeve. Eaumont û Fletcher