Tiştê ku em ê di şer de bi kar bînin, divê em di aştiyê de amade bikin. Syrus