Di rojên xweş de, li rojên nexweş jî bifikirin. Thomas Fullers