Azadî bi tenê li cihên ku gel hukûmetê kontrol dikin, heye. Woodrow Wilson