Yên ku ne azad bin û mîna ku azad in xwe nîşan bidin, ew koleyên herî mezin in. Goethe