Mirov ne ji guhên xwe, divê ji çavên xwe bawer bike. Montaigne