Ger mirov ji xwe pêve hinin din mînak negire, mirov bi pêş nakeve. Goldsmith