Mirov her bi tenê ye, dinya jî vikî vala ye. Jean Anouilh