Mirov tiştê ku herî hindik pê dizane, herî pir baweriya xwe pê tîne. Montaigne