Ger tu zanibe bixwînî, tu dê bibînî ku her mirovek pirtûkek e. W. E. Channing