Darê destê xwe bi avê bermede; ku te ber da, bi dû nekeve.