Dara xweziyê ya ku kes li ber siha wê rûnenîştiye, xwar e.