Gava bêbext di hundir de be, ga di kulekê de derdixe.