Xerabî qencîyê nas dike lê qencî xerabîyê nas nake.