Ê negot û kir mêr e, yê got û kir şêr e, yê got û nekir kerê nêr e.