Cîranê nêzîk zûtir digihîje mirovan, ne ku birayê dûr.