Cîhê valabûna şêran, rovî xwe nîşan didin wekê mêran.