Bû qantira çawiş, pêşve here bi gezê tê, paşve here bi pihînê tê.