Bûkê li hespê ye, hevsarî li mistê ye, kes nizane qismetê kê ye.