Bû kerê Bûtê, yek salî bû du kêl hilgirt, dusalî bû kêlek hilgirt.