Bûka xeniqandiye heft xasî, ji bilqîniya cêr tirsî.