Pêşeroja xwe em bi xwe amade dikin, paşê jî em dibêjin, çarenûs e. -Benjamin Disraeli-