Bû gayê qot, mêşa ne ji xwe kiş dike, ne ji cîranan.