Bû çêleka sor, şîrê xwe dide, dawiyê lingê xwe lêdixe dirêje.