Borîna xurta zor bor e; lê bidî wê te bibe, lê nedî tu mayî.