Bêhna fire, herkes digehê mafê xwe, bêhna teng xwediyê xwe winda dike.