Bizina kulek, şivanê bezek êvarê tev tenê guhêrekê.