Bizina jar wexta kok bû wê stûyê xwe kendala hilde.