Bizin bizin e, ciyê xwe pêkol dike, paşê mexel tê.