Bizin bizin e, mexelê xwe yê saetekê dest û piyê xwe xweş dike.