Biyanî bidî goştê ranî, wê bi ser te de bêt pûşmanî.