Bi xeberekî dikarî dilê sed mirovan ji xwe bihêlî, lê nikarî dilê mirovekî bikirrî