Bivirvan dar birî, yê li ser serê darê guman ji xwedê nebirî.