Nanê yekî bi avê de çû, got: “Bila xêra bavê min be.”