Nanê xwe bi nanpêja çêke, bila nankî te zêde here.