Nanê garis ne tû nan e, kes nabê ew bê mal bê arvan e.