Çavê te kê derxistî? Merivê min derxistî; loma kûr derxistî!