Çaxê biçûk bûm, ji mezina ditirsiyam, mezin bûm, ji biçûkan ditirsim.