Bila xirabî ne aliyê min de be, bila aliyê dijmin de be.