Bila sitqê meriya sax be, lingê meriyan li keviran nakeve.