Bila rê be, bila dûr be, bila bihur be, bila kûr be.