Bila namûsa meriya cîh be, bila pariyê meriya nîv cîh be.