Bila şêr pişta mirov bişkîne, ne rovî devê mirov balêse.