Bila mirov mêr be, kelemê ber çavê neyar û dijminan be.