Tifaqa gundekî der tê, ber êlekî disekine, tifaqa êlekî der tê ber padşakî.